ราคาหลักทรัพย์ SAWAD-W1

 
ชื่อย่อหุ้น:
SAWAD-W1
5.60 THB
เปลี่ยนแปลง- -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)-
มูลค่า ('000 บาท)0
ช่วงราคาระหว่างวัน-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.98 - 35.50
* ปรับปรุงเมื่อ: 01 ม.ค. 2523 07:00
Chart Type