ประวัติบริษัท

 

กลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” สินเชื่อเช่า ซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ รับจ้างติดตามหนี้และการซื้อหนี้จาก สถาบันการเงินมาบริหาร โดยธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน แบ่งการให้บริการตามประเภทสินเชื่อและ หลักประกันดังนี้

บริษัท การประกอบธุรกิจ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
ลงทุนในกิจการอื่น (เดิมให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน (มหาชน) แต่เนื่องจากการเชื้อหุ้น
ของสถาบันการเงิน จึงต้องเปลี่ยนประเภทธุรกิจ เป็นโฮลดิ้ง และโอนธุรกิจบางส่วนให้
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด)
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน โดยให้บริการเงินฝาก, ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อโครงการ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อ บ้านแลกเงิน และให้บริการตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มี หลักประกันสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (ปัจจุบัน ชะลอการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
จักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคล)
บริษัทบริหารสินทรัพย์
เอสดับบลิวพี จํากัด
ให้บริการรับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร
บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ให้บริการรับจ้างตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อแบบมี หลักประกัน ประเภท บ้านและที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด และ หลักประกันประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัส รถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว รถยนต์สี่ล้อ โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อมอเตอร์ไซด์แลกเงิน และ ให้บริการขายประกันวินาศภัย
บริษัท พี เล็นดิ้ง จำกัด จัดทำ platform สำหรับให้บริการในการปล่อยสินเชื่อ
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการด้านการบริหารจัดการและที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบสินเชื่อรายย่อย และการผ่อนชําระให้บริษัทอื่นในประเทศกลุ่มอาเซียน
Srisawad Vietnam LLC ให้บริการสินเชื่อมีหลักประกัน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเช่าสินเชื่อในประเทศลาว

ตัวอย่างหลักประกันที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อ

รถจักรยานยนต์
รถสี่ล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์
รถสิบล้อ
รถแทรกเตอร์
รถเกี่ยวข้าว
รถพ่วง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะส่วนบุคคล
บ้านและที่ดิน